Blærekreft

 

CA017-078

Preoperativ cellegiftbehandling med eller uten pre- og postoperativ immunterapi for muskelinfiltrerende kreft i urinblæren. En trearmet randomisert fase 3 studie.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider