Kolorektalkreft

 

ACTIVATE

Acoustic cluster therapy me kjemoterapi mot levermetastaser av gastrointestinal opprinnelse

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

AZUR-2

En fase 3, åpen, randomisert studie av perioperativ dostarlimab monoterapi versus standard behandling hos pasienter med ubehandlet T4No eller stadium II dMMR/MSI-h\H resektabel tykktarmskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

BM7PE

En fase I/II studie med BM7PE immunotoxin gitt til pasienter som har tykk-endetarmskreft med spredning og som ikke tåler videre cellegift behandling, eller hvor etablert behandling ikke virker.

Linker: OUS nettsider

--------

BREAKWATER

En åpen, multisenter, randomisert studie i fase 3 av førstelinjes enkorafenib pluss cetuksimab med eller uten kjemoterapi kontra behandlingsstandard med sikkerhetsinnføring av enkorafenib og cetuksimab pluss kjemoterapi hos deltakere med metastatisk kolorektalkreft med BRAF V600E-mutasjon

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

EVIDENT

An open-label single arm interventional phase 2 study to investigate outcome of individualized treatment based on pharmacogenomic profiling and ex vivo drug sensitivity testing of patient-derived organoids in patients with metastatic colorectal cancer

Linker: OUS nettsider

--------

METIMMOX-2

Behandling med cellegiften FLOX og immunterapi for pasienter med spredning av tykk- eller endetarmskreft

Linker: OUS nettsider

--------

MOUNTAINEER-03

En studie av tucatinib med trastuzumab og mFOLFOX6 kontra behandlingsstandard i førstelinje HER2+ metastatisk kolorektalkreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

PelvEX II

Randomisert studie med kjemoterapi og kjemoradioterapi versus kjemoradioterapi før kirurgi ved lokalt tilbakefall av endetarmskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

SEAMARK

En åpen, randomisert fase 2-studie av enkorafenib og cetuksimab pluss pembrolizumab sammenlignet med pembrolizumab alene hos deltakere med tidligere ubehandlet, metastaserende BRAF-V600E-mutert, MSI-H/dMMR kolorektalkreft.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider