Kontakt oss

Henvendelser
Ta gjerne kontakt med oss på mail: kreftstudier@ous-hf.no

Henvisningsrutiner
Henvisning sendes av primærlegen eller sykehus til:  

Oslo universitetssykehus 
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Radiumhospitalet:

Besøks- og leveringsadresse
Ullernchausséen 70
0379 Oslo

Postboksadresse
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Lokalisasjon
Kart over Radiumhospitalet
Bygg A, etasje U1

Ullevål:

Besøks- og leveringsadresse
Kirkeveien 166
0450 Oslo

Postboksadresse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Lokalisasjon
Kreftsenteret, bygg 11