Ledige stillinger

 
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
 
Er du interessert i jobbmuligheter hos oss kan du ta kontakt med:

Enhetsleder for studiesykepleiere Melanie Schulz-Jaavall på tlf: 47 50 65 10 eller email: melas@ous-hf.no 

Enhetsleder for forskningssekretariatet Kirsten Hagene på tlf: 99 29 32 73 eller email: kihage@ous-hf.no