Om oss

Oppsummering over publikasjoner 

Kilde: Publika.no

 

Ansatte

6 leger, 40 studiesykepleiere, 9 forskningskoordinatorer, 5 medisinsk kvalitetsregistrerer og 1 sekretær

 • Sertifisert, trenet og jobber i henhold til GCP-retningslinjer. Oppdaterte GCP trening/kurs hver 2. år. IATA-sertifisert.
 • Leger og sykepleiere trenet i akutt situasjoner og håndtering av bivirkninger (lang erfaring med håndtering av immunterapi-utløste bivirkninger).
 • Erfaring med ulike løsninger for web-basert elektronisk data innsamling (eCRF).
 • Tilstrekkelige resurser til å legge inn data og løse spørsmål til disse innen 1-5 arbeidsdager.
 • Dedikert arbeidsområde for monitorer tilå utføre vanlige besøksaktiviteter, inkludert muligheten til å få tilgang til journalsystem.
 • Erfaring med Recist 1.1 og iRECIST for å evaluere radiologisk respons.

 Fasiliteter

 • Fasiliteter til tett oppfølging av pasienter inkludert utstyr for kontinuerlig monitorering av hjerte og vitale tegn.
 • Samarbeid med sengepost med mulighet for innleggelse ved behov.
 • Tett samarbeid med intensivavdeling og 24-timers tilgang på sykehusets hjertestans-team.
 • Dedikerte plasser på sengepost, tilgjengelige behandlings stoler og polikliniske konsultasjonsrom.
 • Laboratorium som utfører blodprøvetagning, analysering og oppbevaring av studie prøver i henhold til GLP og GCP.
 • Personell trenet i å ta, prosessere og sende prøver og komplementere sporingslogger kontinuerlig.
 • -20 og -80 grader C fryser som er tilknyttet alarm og temperaturovervåkning tilgjengelig med plass for lagring av studieprøver.

Apotek

 • Farmasøyter med trening i GMP.
 • Lang erfaring med å håndtere legemidler i kliniske studier i henhold til GCP.

Kvalitet

 • SLV inspeksjon i januar 2009 og i mai 2019 uten kritiske funn.
 • Site spesifikke SOP'er som kontinuelig oppdateres. 
 • Oslo universitetssykehus har en av de største stråleterapiavdelingene i Nord-Europa med 17 Linac’er

Samarbeidspartnere

Godkjenningsprosess

 • Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • Legemiddelverket 
 • Forskningsutvalget ved Avdeling for Kreftbehandling ved OUS
 • Alle kontrakter med industrien håndteres av INVEN2

Pasient populasjon

 • Innbyggere i Norge: 5,3 millioner
 • Nye kreft tilfeller i 2021: 36 998
 • Kilde: Kreftregistret