Utprøvingsenheten

Utprøvingsenheten ble startet i 1995 og er spesialisert på kliniske studier og utprøvning av nye kreftlegemidler. Enheten består av erfarne onkologer, forskningssykepleiere, forskningskoordinatorer og sekretær som alle har lang erfaring med kliniske studier.

Utprøvingsenheten er lokalisert på både OUS Ullevål sykehus og OUS Radiumhospitalet, og har tett samarbeid med servicefunksjonene på begge sykehus. Hovedmålet er å utføre kliniske kreftstudier, både i regi av legemiddelindustri og av egne forskere, av god kvalitet og til avtalt tid.