Hjernekreft

 

BORTEM-17

Bortezomib sensibilisering av glioblastoma med umetylert MGMT promotor til Temodal, fase IB/II studie

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

--------

DEN-STEM

Immunterapi med dendrittceller mot kreftstamceller i glioblastom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

ImPRESS Losartan

ImPRESS- Imaging Perfusion Restrictions from Extracellular Solid Stress

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

ISM-GBM

Individualisert kreftbehandling for residiv av glioblastom

Linker: ClinicalTrials.gov

--------

PRO-GLIO

Strålebehandling med protoner versus fotoner ved IDH-muterte diffuse gliomer grad II og III

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

VIGAS 2

Dobbelblind randomisert fase 2 multisenterstudie som evaluerer effekten av valganciclovir som tilleggsbehandling for pasienter med nydiagnostisert glioblastom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider